Logowanie dla studentów


Dr Andrzej Wodecki
Opiekun merytoryczny programu MBA Digital Transformation 

 

Zadaj pytanie

Rekrutacja do programu rusza już w maju! Jeśli jesteś zainteresowany lub masz jakieś pytania napisz do nas na adres mba.rekrutacja@biznes.edu.pl.

MBA Digital Transformation

MBA Digital Transformation to roczne studia podyplomowe w języku polskim adresowane do osób zainteresowanych obszarem nowoczesnych technologii informatycznych oraz tych, którzy chcą podnieść konkurencyjność własnej organizacji, jak i stworzyć nowy pomysł na biznes. Celem kształcenia jest opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz nabycie umiejętności formułowania prostych i dobrych uzasadnień biznesowych. 

 

Adresaci studiów:

- Specjaliści, którzy  chcą nabyć umiejętności wykorzystania metod i narzędzi DataScience w swojej pracy, poznać możliwości zastosowań IT w różnych obszarach funkcyjnych organizacji oraz spojrzeć na te rozwiązania z perspektywy wyższej kadry zarządzającej
- Menadżerowie średniego szczebla
pragnący poznać metody konstruowania uzasadnień biznesowych projektów wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjne, nayczyć się  projektowania architektury odpowiednich rozwiązań oraz pozyskać niezbędne zasoby, zarówno z wewnątrz organizacji, jak i z jej otoczenia
- Przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej,
którzy odczuwają potrzebę poznania możliwości  i ograniczeń najważniejszych technologii IT, oceny potencjału biznesowego nowych pomysłów oraz zdobycia ogólnej orientacji w najnowszych globalnych trendach IT

 

Co nas wyróżnia?

Unikatowa struktura programu: kompaktowa forma studiów oparta o dwie komplementarne części – ogólnomenedżerską i ścieżkę specjalizacyjną – umożliwia jednoczesne zdobycie solidnej dawki wiedzy z zarządzania w biznesie potwierdzonej uzyskaniem prestiżowego dyplomu MBA oraz praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania nowych technologii w codziennej pracy specjalisty i menedżera
- Wysokiej jakości pakiet przedmiotów ogólnomenedżerskich: obejmujący kluczową wiedzę oraz praktyczne umiejętności, opracowany w oparciu o najnowsze trendy w biznesie, rozwój nowych technologii i 25-letnie doświadczenie w tworzeniu oferty edukacyjnej dla polskiej i zagranicznej kadry menedżerskiej
- Zakres tematyczny specjalizacji: przedstawia w pigułce praktycznie wszystkie najnowsze technologie i ich zastosowania zarówno w kluczowych obszarach działania organizacji, jak i w tworzeniu nowych projektów biznesowych
- Skuteczna metoda oparta na zasadzie "Learn - Do - Master": zajęcia prowadzone będą w przeważającej części w formule praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy przy wsparciu trenera będą projektować nowoczesne rozwiązania korzystając z najnowszych metod i narzędzi ICT
- Wyjątkowi wykładowcy oraz goście specjalni: zajęcia prowadzić będą praktycy, którzy są nie tylko pasjonatami w swoich dziedzinach, ale również trenerami z dużym doświadczeniem dydaktycznym

 Co zyskasz dzięki studiom?

zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności kluczowe dla rozwoju zawodowego i osobistego każdego menedżera
będziesz potrafił(a) rozwiązać złożone problemy biznesowe stosując z jednej strony najnowsze techniki, metody i narzędzia DataScience (np. Dataiku.com), z drugiej zaś w praktyce wykorzystując sprawdzone metodyki wdrożeń takich projektów (CRISP-DM)
- zrozumiesz zasady działania zaawansowanych technologii IT (w tym uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i Blockchain) oraz poznasz architekturę informacyjną rozwiązań klasy BigData (w tym internetu rzeczy, nierelacyjnych baz danych i systemów przetwarzania rozproszonego)
będziesz potrafił(a) skonstruować sensowne uzasadnienie biznesowe, zaprojektować rozwiązanie i stworzyć plan projektu przedsięwzięcia wykorzystującego nowoczesne technologie cyfrowe zarówno do usprawnienia działania własnej organizacji (w obszarach takich jak finanse, HR, produkcja, logistyka czy marketing), jak i stworzenia nowego biznesu
- poznasz najlepsze praktyki realizacji zaawansowanych projektów informatycznych, w szczególności strategie pozyskiwania zasobów (ludzie, technologie, itp.) oraz zarządzania projektami (metodyki zwinne)zrozumiesz, w jaki sposób nowe technologie mogą wspomóc generowanie wartości w organizacjach, poznasz najnowsze trendy w branżych IT i będziesz potrafił(a) ocenić potencjał biznesowy nowych projektów informatycznych

 Zakres tematyczny ścieżki ogólnomenadżerskiej

Otoczenie gospodarcze
- Marketing, Zarządzanie marką i wizerunkiem, Gra symulacyjna BrandPRO
- Rachunkowość dla menedżerów
- Rynki finansowe i instrumenty, Przemiany na światowych rynkach kapitałowych
- Przedsiębiorczość, Innowacyjne modele biznesu, Informatyczne systemy wspomagania decyzji
- Strategie biznesowe, Implementacja strategii i kontrola zarządcza, CSR
- Zachowania w organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwijanie innych i coachingowy styl zarządzania, Przywództwo
- Zarządzanie operacyjne: Standardy i praktyka, Praca projektowa a zarządzanie procesami
- Program Rozwoju Potencjału Osobistego: Team-Building, Warsztat diagnozy i rozwoju kompetencji menedżerskich, Negocjacje w biznesie, Prezentacje biznesowe, Planowanie kariery, indywidualne sesje feedbackowe (autorskie badanie kluczowych kompetencji przywódczych)

Zakres tematyczny ścieżki specjalizacyjnej 

Nowoczesne technologie ICT: BigData, Internet of Things, Architektury IT, Distributed Ledgers, Blockchain
- Data Science: Narzędzia, Czyszczenie, wzbogacanie i przygotowanie danych, Metody statystyczne, modelowanie, Projekty Data Science
- Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja: Typy uczenia maszynowego, Metody i algorytmy sztucznej inteligencji, Infrastruktura sztucznej inteligencji, Praktyczne aspekty wdrożeń rozwiązań AI
- Technologie cyfrowe w biznesie: Finanse i Controlling, Zarządzanie talentami i wiedzą, Projektowanie, produkcja i logistyka, Obsługa klienta i CRM, Marketing internetowy, Promocja w mediach społecznościowych
- Generowanie wartości i konkurowanie w świecie cyfrowym: Generowanie wartości, Źródła przewag konkurencyjnych, Nowe rynki i modele biznesu
- Przywództwo cyfrowe: Zarządzanie portfelem projektów IT, Organizacje wirtualne, Przywództwo cyfrowe: od wizji do rezultatu

Kryteria przyjęcia

Osoby aplikujące powinny posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Tryb studiów: weekendowy
Język wykładowy: polski
Liczba godzin zajęć:

400 h (2 semestry)

Cena:

33 000 zł 
Skorzystaj z dofinansowania Fundusz „Pożyczki na kształcenie”
Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) - nieoprocentowane pożyczki na kształcenie | dowiedz się więcej
 

Godziny zajęć

piątek: 18:00 – 21:15 
sobota:
08:15 – 17:30 (godzinna przerwa na lunch) 

niedziela: 08:15 – 15:30 

Sesje wykładowe odbywają się 2 razy w miesiącu ( w sumie 17 zjazdów)

 

Czas trwania programu:

październik 2018 - wrzesień 2019

wręczenie dyplomów - październik 2019

Lokalizacja: 
Zajęcia odbywają się w Gmachu Szkoły Biznesu PW, przy ulicy Koszykowej 79 w Warszawie

Dyplom: Dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA Digital Transformation Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 

 

 


Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×