Logowanie dla studentów


prof. Witold Orłowski
Kierownik programu

Aplikuj teraz

Zadaj pytanie

Zamów broszurę


 
Program studiów
Strategic Finance & Accounting
preparing for ACCA Professional Level Exams 

 

Program studiów obejmuje zagadnienia wymagane na egzaminach ACCA na poziomie Professional, a zatem z obszaru finansów, rachunkowości, audytu i regulacji prawnych, ale również zarządzania zespołem, czasem i ryzykiem. Przedmioty zostały ułożone w taki sposób, aby każdy z nich kończył się wewnętrznym egzaminem oraz omówieniem jego wyników. 

Harmonogram poszczególnych modułów został dostosowany do terminów korespondujących egzaminów ACCA na poziomie Professional.

 

Moduł EPS: Ethics and Professional Skills (Etyka i umiejętności  profesjonalne)

- Etyka w biznesie
- Zarządzanie czasem
- Zarządzanie zadaniami
- Style zarządzania
- Krytyczne myślenie
- Świadomość biznesowa
- Praca zespołowa

Syllabus [PDF]

Guide [PDF]

Moduł SBL: Strategic Business Leader (Strategiczne przywództwo biznesowe) 

- Przywództwo
- Zarządzanie udziałowcami i interesariuszami
- Koncepcje strategiczne
- Zarządzanie ryzykiem
- Zarządzanie zmianą
- Komunikacja

Syllabus [PDF]

Specimen Exam [PDF]

Moduł SBR: Strategic Business Reporting (Strategiczne raportowanie biznesowe)

- Zasady raportowania finansowego
- Zasady rozpoznawania kosztów, przychodów, aktywów i pasywów
- Przepływy pieniężne
- Skonsolidowane sprawozdania finansowe
- Wyceny
- Interpretacja wyników finansowych

Syllabus [PDF]

Specimen Exam [PDF]

Moduł APM: Advanced Performance Management (Zaawansowana rachunkowość zarządcza)

- Strategiczne planowanie finansowe
- Rachunkowość zarządcza
- Ocena i uwzględnianie analizy ryzyka w planowaniu finansowym
- Systemy kontroli wewnętrznej
- Systemy oceny sprawności organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa
- Analiza danych
- Źródła informacji zarządczych

Syllabus [PDF]

Specimen Exam [PDF]

Moduł AAA: Advanced Audit & Assurance (Zaawansowane procesy i procedury audytowe)

- Środowisko regulacyjne dla audytów
- Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
- Kontrola jakości
- Planowanie i ocena ryzyka
- Procedury audytowe
- Zasady prowadzenia audytu grup kapitałowych
- Niezależność audytorska
- Raporty audytorskie
- Wyceny prac audytorskich

Syllabus [PDF]

Specimen Exam [PDF]

Moduł AAA oferowany opcjonalnie do modułu AFM. 

Moduł AFM: Advanced Financial Management (Zaawansowane zarządzanie finansami)


- Fuzje i przejęcia
- Zarządzanie ryzykiem
- Zarządzanie środkami pieniężnym
- Wycena inwestycji

 

Syllabus [PDF]

Specimen Exam [PDF]

Moduł AFM oferowany opcjonalnie do modułu AAA.

 

Zaliczenie studiów
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams i otrzymania świadectwa jest łączne spełnienie następujących warunków:
    1) Uzyskanie ze wszystkich egzaminów i testu co najmniej 50%,
    2) Obecność na co najmniej 75% zajęć dydaktycznych.
 
 

Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×