Logowanie dla studentów


FAQ 

Dlaczego dyplom studiów podyplomowych "Postgraduate Studies in Accounting&Finance" z rachunkowości i finansów, uzyskany w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej jest tak cenny i dlaczego warto zainwestować w niego czas i pieniądze?

Żeby sprostać wymaganiom dzisiejszego konkurencyjnego rynku, osoby pracujące w dziedzinie finansów i rachunkowości powinny posiadać kwalifikacje zgodne z uznawanymi standardami, umożliwiające im udokumentowanie posiadanych kompetencji i podwyższenie ich wartości rynkowej oraz mobilności zawodowej. Marka ACCA jest dobrze znana i szanowana na globalnym rynku. Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej od ponad 25 lat oferuje angielskojęzyczne studia z zakresu zarządzania i jest ceniona za doskonałą jakość kształcenia. Współpraca Szkoły Biznesu i ACCA umożliwia uzyskanie w Polsce dyplomu uznawanego na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że dyplom zostanie wysoko oceniony na rynku pracy.

 

Jakie trzy przedmioty należy zdać, żeby zdobyć dyplom studiów podyplomowych "Postgraduate Studies in Accountin&Finance"?

Są to trzy „podstawowe” przedmioty z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego profesjonalisty w dziedzinie rachunkowości i finansów:

  1.   Performance management (rachunkowość zarządcza) = ACCA F5

  2.   Sprawozdawczość finansowa (rachunkowość finansowa) = ACCA F7

  3.   Zarządzanie finansami (finansowanie przedsiębiorstw) = ACCA F9

Po zdaniu egzaminów z trzech powyższych przedmiotów uczestnicy uzyskają dyplom studiów podyplomowych "Post-graduate Studies in Accounting&Finance" wydany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Taki dyplom stanowi dużą wartość dla posiadacza i niektórzy z uczestników poprzestają na tym etapie.

Dla tych, którzy chcieliby kontynuować edukację, tak aby móc zostać członkami ACCA, nasz program oferuje dodatkowe kształcenie w obszarach ACCA F6 (Podatki) oraz ACCA F8 (Audyt i Gwarancja), upoważniające do przystąpienia do egzaminu końcowego ACCA na poziomie profesjonalnym. Dla osób pracujących w Centrach Usług Wspólnych istnieje możliwość uczestniczenia w opcjonalnym programie Advanced Certification for Global Business Services.

 

Czy egzaminy konieczne do zdobycia dyplomu są zgodne z oficjalnym programem szkolenia ACCA? 

W miarę możliwości treść egzaminów koniecznych do zdobycia dyplomu będzie zgodna z programem ACCA. Robimy to z dwóch powodów: 1) dyplom musi spełniać wysoki standard; 2) program uwzględnia przygotowanie studentów zamierzających zdawać egzaminy na poziomie profesjonalnym, w celu uzyskania członkostwa w ACCA. Niemniej jednak ACCA pozwala nam na pewne wyjątki, w celu lepszego odzwierciedlenia lokalnych warunków rynkowych. Na przykład, w przeciwieństwie do programu ACCA, egzamin F9 nie będzie obejmował wiedzy z zakresu finansów w krajach islamskich. Inne drobne rozbieżności mogą pojawić się też w pozostałych egzaminach. 

 

Jaki jest profil docelowego uczestnika Programu?

Pracujesz w dziale rachunkowości i finansów w międzynarodowym przedsiębiorstwie (być może w Centrum Usług Wspólnych), gdzie językiem roboczym jest angielski. Jesteś ambitny i gotowy do ciężkiej pracy, żeby przyspieszyć swoją karierę. Lubisz swoją pracę na obecnym stanowisku i jesteś w niej dobry, jednocześnie myślisz o budowie kariery. Większość wiedzy na temat rachunkowości i finansów zdobyłeś w pracy. Studia uniwersyteckie zbudowały podstawy, ale nie nauczyły konkretnych umiejętności, wymaganych na rynku pracy. Chcesz udoskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, które dadzą ci solidne podstawy do przyszłego rozwoju i osobistego wzrostu.

 

Kto przygotowuje egzaminy i czy spełniają one standardy ACCA?

Egzaminy ACCA są niewątpliwie wymagające. Średnio na świecie zalicza je około 50% zdających. Ponieważ mamy akredytację ACCA, Szkoła Biznesu przygotowuje, nadzoruje i ocenia egzaminy, które spełniają standardy ACCA. Są trudne, ale możliwe do zaliczenia. Większość kandydatów gotowych do wspólnej, ciężkiej pracy ma szansę je zdać.

 

Jakie inne korzyści wynikają z posiadania dyplomu?

Możliwość wyboru. Studia umożliwiają przetestowanie umiejętności tym studentom, którzy rozważają ACCA, ale nie są do końca przekonani. Jeśli zdecydują się kontynuować naukę, będą mieli możliwość zdawania egzaminów z dziedziny opodatkowania i audytu, które trzeba zaliczyć przed przystąpieniem do egzaminów na poziomie profesjonalnym, w celu uzyskania kompletnego certyfikatu ACCA. Niektórzy studenci mogą być zainteresowani poszerzeniem swojej kariery w Centrach Usług Wspólnych. Studenci mogą wybrać opcję umożliwiającą uzyskanie certyfikatu Advanced Certificate in Global Business Services, zaliczając kursy oraz egzaminy on-line oferowane prze ACCA. Ponadto wielu studentów przekona się, że zdobycie samego dyplomu studiów podyplomowych "Postgraduate Studies in Accounting&Finance" przyspieszy ich karierę zawodową, zgodnie z ich oczekiwaniami.

 

Jakie korzyści oferuje Szkoła Biznesu? 

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej cieszy się wysokim uznaniem opinii publicznej. Od ponad 25 lat nasza uczelnia prowadzi studia menedżerskie realizowane w języku angielskim. Ponad 2000 naszych absolwentów pracuje na wysokich stanowiskach w kraju i za granicą. Partnerzy założycielscy Szkoły Biznesu to uczelnie uznawane za jedne z najbardziej renomowanych w Europie. Jesteśmy w pełni akredytowani przez ACCA, a nasz dyplom zwalnia jego posiadaczy z konieczności zaliczania kursów i egzaminów ACCA do poziomu profesjonalnego. Jednak przede wszystkim, dzięki kształceniu zapracowanych studentów Executive MBA, rozumiemy szczególne potrzeby wymagających, młodych profesjonalistów. Ponadto wraz z dyplomem uzyskujesz nie tylko tytuł i uznanie dla swoich osiągnięć, ale możliwość kontynuowania dalszej edukacji bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.

 

Dlaczego lepiej wybrać program oferowany przez Szkołę Biznesu niż przez prywatne firmy szkoleniowe, akademie ACCA, itp?

Nasza uczelnia, która posiada status uniwersytecki, może przyznawać dyplom studiów podyplomowych. Prywatne firmy nie mogą tego zaoferować.

 

Jakie warunki muszę spełniać, żeby zakwalifikować się do programu?

Program "Postgraduate Studies in Accounting&Finance" ma status studiów podyplomowych. Uczestnicy mogą przystapić do programu po spełnieniu następujących warunków. Powinni być absolwentami akredytowanej polskiej uczelni w dziedzinach pokrewnych, takich jak: rachunkowość, finanse, biznes lub ekonomia. Mogą też być absolwentami innego niepowiązanego z finansami kierunku, np. historii lub socjologii, pod warunkiem, że mają co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie rachunkowości lub finansów. Ponieważ nasze egzaminy są przeprowadzane w języku angielskim, wszyscy kandydaci muszą znać ten język płynnie. Po zakwalifikowaniu się kandydaci są automatycznie zwolnieni z egzaminów ACCA od F1 do F4. Program umożliwia zaliczenie 5 dodatkowych przedmiotów, kończących się egzaminem F9. Ze względu na tempo nauki ważne jest, żeby studenci posiadali duże praktyczne doświadczenie w dziedzinie rachunkowości i finansów.

 

Martwię się czy podołam moim innym obowiązkom zarówno w pracy, jak i w domu. Czy wystarczy mi czasu i energii, żeby zdobyć dyplom? 

W pełni rozumiemy, jakie to wyzwanie! Nauka będzie zaplanowana tak, żeby przebiegała sprawnie i bezstresowo. Zajęcia w Szkole będą prowadzone w piątki i soboty w celu zminimalizowania zakłóceń w pracy. Jesteśmy przekonani, że pracodawcy będą wspierać Twoje studia i udzielą czasu wolnego. Samouczki i nauka na odległość umożliwią indywidualne uczenie się w dogodnym miejscu i czasie.

 

Egzaminy ACCA są bardzo stresujące i ryzykowne. Czy program pomoże mi się do nich przygotować?

Przygotowanie studentów do zdania egzaminów na poziomie ACCA to nasz raison d'être i kluczowe zadanie. Nasze materiały szkoleniowe i wykładowcy są najwyższej klasy. Wszyscy przebyli tę samą drogę. Zajęcia będą całkowicie skoncentrowane na przygotowaniu studentów do egzaminu. Przeanalizujemy mnóstwo praktycznych zagadnień. Udzielimy również praktycznych porad na temat techniki zdawania egzaminów. W razie konieczności studenci będą mieli możliwość powtórnego zdawania egzaminów. Szkoła Biznesu udzieli wszelkiego wsparcia  studentom, którzy zdecydują się podejść do egzaminów.

 

Kim są wykładowcy?

Nasi wykładowcy to najwyższej klasy instruktorzy ACCA. Wszyscy zdobywali doświadczenie w przygotowywaniu studentów do rygorystycznego procesu egzaminacyjnego. Większość z nich to dyplomowani księgowi i/lub praktycy z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym. Co roku będą przygotowywać egzaminy w oparciu o aktualnie wymagany zakres wiedzy.

 

Dlaczego warto brać udział w zajęciach przygotowawczych Szkoły Biznesu i płacić za nie, kiedy mogę samodzielnie studiować w wolnym czasie?

Jest to dobre pytanie. Jedna z mozliwych odpowiedzi mogłaby brzmieć brzmieć: „W jakim wolnym czasie?”. Wiemy, że większość profesjonalistów z rodzinnymi obowiązkami ma niewiele energii na samodzielną naukę. Trudno im też zmotywować się do samodzielnej pracy. Wszystkie rzeczy ważne, ale niepilne, z reguły odkładane się na później. Spotkania w sali wykładowej Szkoły Biznesu to intensywna i produktywna praca skoncentrowana na zorganizowanym i ukierunkowanym uczeniu się. To czas, kiedy telefony komórkowe pozostają za drzwiami. Program zdobywania dyplomu zaplanowaliśmy na rok, żeby uczestnicy mogli bez przeszkód realizować swoje plany życiowe. 

 

W jaki sposób będą prowadzone zajęcia w Szkole?

Studenci otrzymają podręczniki i materiały pomocnicze, którymi będą mogli się posiłkować we własnym tempie i wolnym czasie. Studenci otrzymają również ćwiczenia i praktyczne studia przypadków do rozwiązania w domu. Uważamy, że to ważny element samodzielnej pracy i konieczny dla tych, którym zależy na zdobyciu dyplomu. Jednak najbardziej intensywna nauka odbywać się będzie w Szkole Biznesu pod kierunkiem naszych doświadczonych instruktorów. Każdy trzygodzinny egzamin obejmuje określoną liczbę tematów programu szkolenia. Mamy po cztery weekendy (60 h), żeby osiągnąć poziom kompetencji, umożliwiający zdanie egzaminu w każdym z trzech zakresów tematycznych. Dwa pierwsze weekendy będą prowadzone w języku polskim, po każdym z nich odbędą się 1,5 h testy w języku polskim (15% oceny końcowej każdy test). Trzeci weekend każdego zakresu tematycznego będzie przeprowadzony w języku angielskim z finalizującym weekend testem w języku angielskim (15% oceny końcowej). Po zdobyciu podstawowej wiedzy, czwarty weekend obejmował będzie 12 h praktycznego przygotowania do egzaminu oraz 3 h egzaminu końcowego (55% oceny końcowej). Minimum by zaliczyć egzamin to 50%. W razie potrzeby, w krótkim czasie zostanie przeprowadzony egzamin powtórny. Koncentrujemy się na jednym egzaminie, zanim przejdziemy do następnego.

 

Jak duże jest moje osobiste ryzyko? Co będzie, jeśli zrezygnuję?

To zależy jak postrzegasz swoją karierę na konkurencyjnym rynku za 5, 10 lub 15 lat. Prawdziwym ryzykiem będzie sytuacja, w której będziesz jednym z wielu w tłumie i niczym się nie będziesz się wśród tego tłumu wyróżniać. Jeśli jednak zdobycie dyplomu okaże się prawdziwym wyzwaniem, Szkoła Biznesu nie zamierza pozostawiać nikogo bez wsparcia.

 

Co zrobić, jeśli już uzyskałem zwolnienie z niektórych egzaminów lub już je zdałem? Czy będę musiał zapisać się na cały program?

Nie, płacisz i uczęszczasz tylko na te zajęcia, które są niezbędne do zdobycia dyplomu. W wyjątkowych przypadkach studentów, który zdali już wszystkie podstawowe egzaminy, Szkoła Biznesu rozważy przyznanie dyplomu, ale tylko pod warunkiem, że kandydaci rzeczywiście posiadają wymagane kwalifikacje. W razie konieczności zostanie przeprowadzony egzamin w celu potwierdzenia wymaganego zakresu wiedzy.

 

Program posiada Panel Doradczy ACCA. Jaka jest jego rola?

Kilku absolwentów Szkoły Biznesu posiada profesjonalne kwalifikacje ACCA. Konsultowaliśmy się z nimi podczas przygotowywania programu i nadal będziemy korzystać z ich doradztwa w zakresie jakości i wsparcia dla programu. Będą regularnie uczestniczyć w zajęciach, kontaktować się z  uczestnikami i dzielić się swoimi opiniami ze Szkołą Biznesu. Cenimy ich doświadczenie, entuzjazm i lojalność wobec Szkoły Biznesu, a w szczególności ich chęć pomocy innym w osiągnięciu sukcesu w uzyskaniu ACCA.  

 

Jestem przekonany! Jak złożyć wniosek?

Wejdź na naszą stronę internetową i zarejestruj się on-line. Sprawdź plan opłat i prześlij środki na konto bankowe Szkoły. Nasi pracownicy skontaktują się z każdym kandydatem osobiście, w celu omówienia wszelkich dodatkowych potrzeb i powitania w gronie uczestników programu. Będziemy w stałym kontakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 


Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×