Logowanie dla studentów

Akademia Psychologii Przywództwa

„Jesteś kimś? Pomóż innym stawać się sobą,
pomóż im odkryć, kim mogą być…”


Jacek Santorski

Jacek Santorski

"Program, który przygotowaliśmy jest bardzo wymagający zarówno dla uczestników jak i prowadzących. Będzie jedynym tego rodzaju projektem, zdaje sobie sprawę, że „elitarnym“, a na pewno kameralnym. Traktuję ten projekt bardzo osobiście i liczę na Wasze zaangażowanie. Zapraszam!"

 

Aplikuj teraz

Zadaj pytanie

Zamów broszurę

Studium AUTORYTETY - Akademia Psychologii Przywództwa

Program przeznaczony jest dla Absolwentów Akademii Psychologii Przywództwa. 

Studium Autorytety

 • Intensywny roczny cykl warsztatowo-treningowy w obszarze komunikacji i tworzenia rozwojowych relacji, pogłębionego rozumienia siebie i swojego wpływu na inne osoby.
 • Studium Autorytety przygotowuje do świadomego i umiejętnego korzystania z relacji autorytetu (wynikającej z Twojej pozycji, wiedzy, doświadczenia) do wspierania innych osób w rozwoju i realizacji ich celów życiowych i zawodowych.
 • Program studium jest pogłębieniem i poszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas APP.
 • Podczas 7 dwudniowych warsztatów grupowych z elementami wykładowymi słuchacze przechodzą intensywny trening osobisty połączony z treningiem umiejętności relacyjno-komunikacyjnych. Warsztatowy charakter zajęć pozwala na bieżąco reagować na indywidualne potrzeby rozwojowe uczestników.

Profil kandydata

Studium Autorytety stanowi naturalną kontynuację APP i przeznaczona jest dla tych absolwentów, którzy mając już pozycję, dokonania, doświadczenie życiowe i zawodowe stają się (czy tego chcą czy nie) naturalnymi autorytetami i korzystając z tej szczególnej pozycji chcą świadomie i umiejętnie wspierać inne osoby w realizacji celów i rozwoju.

Biorąc udział w Studium Autorytety:

 • Pogłębisz swoją wiedzę z zakresu praktycznej psychologii potrzebnej do pogłębionego rozumienia ludzi, z którymi pracujesz.
 • Poznasz różne podejścia do komunikacji i budowania relacji co ułatwi Tobie znalezienie własnej ścieżki.
 • Rozwiniesz umiejętności prowadzenia rozmowy, dostrojenia, dopasowania, rezonansu.
 • Lepiej zrozumiesz nieświadome procesy kierujące Tobą i innymi ludźmi, co pozwoli na budowanie bardziej otwartych, prawdziwych i pomocnych relacji.
 • Poznasz szanse i pułapki bycia w roli/relacji autorytetu i sposoby jak sobie z nimi radzić.
 • Zbierzesz doświadczenia pozywające ci dojrzewać i wzrastać osobiście, co pozwala budować relacje ze współpracownikami w inny niż dotychczas sposób.
 • Spotkasz ciekawych ludzi, z którymi możesz wymienić się doświadczeniami i pogłębić swoją wrażliwość w kontakcie z ludźmi.
 • Podczas śniadań rozpoczynających każdy zjazd będziesz mógł spotkać się i porozmawiać z gośćmi Studium Autorytety – osobami o znaczącym dorobku zawodowym i osobistym, będziesz mógł, dowiedzieć się od nich, jak stali się autorytetem dla innych i jak radzą sobie z tą rolą.

 

APP

Studium Autorytety

 • Uczysz się jak być Kimś w relacji zarządzania innymi.
 • Odkrywasz Siebie, aby stawać się Kimś.
 • Uczysz się, co robić aby ludzie wspierali cię w realizacji Twoich celów zawodowych.
 • Uczysz się dobrego, skutecznego wzorca komunikacji.
 • Uczysz się, jak zarządzać relacjami z pracownikami/osobami dla zwiększenia efektywności w relacji zależności biznesowej.
 • Uczysz się jak w pełni wykorzystać to co daje ci hierarchia/stanowisko/pozycja nie gubiąc przy tym ludzkiej twarzy

 

 • Uczysz się jak pomagać innym stawać się Kimś.
 • Pomagasz innym by stawali się Kimś pozostając sobą.
 • Uczysz się wspierać innych w realizacji Ich celów zawodowych i osobistych.
 • Poznajesz zróżnicowane podejścia i modele komunikacyjne, co pozwala na lepsze indywidualne dopasowanie sposobu budowania relacji. 
 • Uczysz się, jak prowadzić Indywidualne spotkania/rozmowy nastawione na rozwój drugiej osoby.
 • Uczysz się jak korzystać z siebie, ze swoich doświadczeń i własnej dojrzałości aby wspierać rozwój innych osób.

 

 

 Tematyka zjazdów:

 1. AUTORYTET
 2. JA JAKO PODMIOT I NARZĘDZIE RELACJI
 3. AUTONOMIA
 4. EMPATIA, REZONANS I DIALOG
 5. ROZMOWA JAKO SPOTKANIE
 6. OBSERWACJA I INTERWENCJA
 7. TOWARZYSZĄC ZMIANIE

W trakcie zajęć:

 • Praca na własnych przykładach relacji
 • Inspirujące wykłady
 • Ważne rozwojowo doświadczenia
 • Model Psychodynamiczny
 • Analiza Transakcyjna
 • Podejście Prowokatywne
 • Praca nad pogłębianiem samoświadomości
  • Moje wartości
  • Moje przekonania – praca nad zmianą ograniczających przekonań
  • Ukryte założenia na temat świata i ludzi
  • Sposoby radzenia sobie z dylematami rozwojowymi
 • Dynamiczne doświadczenia interakcyjne
  • Uświadomienie sobie własnych, nawykowych wzorców budowania relacji
  • Odróżnianie własnych celów od celów drugiej osoby w relacji
  • Lepsze rozumienie siebie i swojej motywacji do wspierania rozwoju innych
  • Lepsze rozumienie własnego wpływu na relacje
  • Odróżnianie i rezygnacja z kontroli na rzecz wzmacniania autonomii drugiej osoby
  • Umiejętność oddzielania sukcesu/porażki osoby, z którą jestem w relacji od własnej samooceny
  • Lepsze rozpoznawanie sztywnych, dysfunkcjonalnych wzorców komunikacji u siebie i innych i adekwatne reagowanie na nie
  • Większa elastyczność w relacji dzięki dostępowi do szerszego spectrum narzędzi budowania i utrzymywania kontaktu
  • Budowanie większej dojrzałości emocjonalnej u siebie i innych
  • Warsztat body work dotyczący świadomości ciała, emocji, ekspresji i granic w oparciu o Biosynthesis Dawaida Boadelli.

Terminarz i organizacja studium

Czwartki: 10.00-17.30
Piątki: 10.00-16.30

Pre-autorytety  (warsztat wprowadzający dla zdecydowanych na uczestnictwo i zainteresowanych uczestnictwem w Studium Autorytety)

Autorytety I                  25-26 listopada 2021
Autorytety II                16-17 grudnia 2021
Autorytety III               13-14 stycznia 2022
Autorytety IV               17-18 lutego 2022
Autorytety V                 17-18 marca  2022
Autorytety VI                21-22 kwietnia  2022
Autorytety VII              12-13 maja  2022

Warunki uczestnictwa i zaliczenia:

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć uwzgledniający dynamikę pracy grupy do zaliczenia programu potrzebny jest pełen udział w przynajmniej 6 na 7 zjazdów.  Studium AUTORYTETY w roku akademickim 2020/2021 będzie realizowany całkowicie w formule online.

Wykładowcy i Trenerzy:

Studium „Autorytety” zostało zaprojektowane autorsko przez najbardziej doświadczonych trenerów Akademii Psychologii Przywództwa (dr Martynę Goryniak, Tomasza Jamroziaka i Marka Matkowskiego). Trenerzy będą towarzyszyć Słuchaczom przez cały czas trwania studium. Program realizowany będzie przy udziale zapraszanych do współpracy gości, uznanych autorytetów w swoich dziedzinach.

Koszt udziału w Studium:

21 500 PLN netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset PLN) + 23% VAT. 26 445 PLN brutto.

Kontakt

e-mail: studium@values.pl

 Wszelkich informacji udziela Jarosław Szulski +48 662 18 12 54 / j.szulski@values.pl


Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×