Logowanie dla studentów
Badania


NeutrinoWystartował projekt badawczy NEUTRINO!


Miło nam poinformować, że w lutym 2017 wystartował projekt NEUTRINO, który będzie modelował duże dane dotyczące pracowników sprzedaży i obsługi klienta. Jest to jednocześnie jeden z pierwszych projektów w Polsce na taką skalę, łączący potrzeby biznesu i nauki w obszarze zarządzania.


więcejCEECEE Economic Scorecard – pewna przyszłość we wspaniałym regionie.
(ang. CEE Economic Scorecard - a sustainable future in a great region)
PwC


Współautorem badania jest prof. Witold Orłowski

przeczytaj


W czasie ostatnich dwóch dekad rejon Europy Środkowej i Wschodniej doświadczył ogromnych zmian. Jego udana przemiana z państwowego, niewydajnego i zamkniętego systemu ekonomicznego w rozwijającą się i konkurencyjną gospodarkę rynkową zaiste była dokonaniem historycznym. Kryteria prezentowane w tym raporcie stanowią narzędzie do porównywania różnych aspektów środowiska biznesowego w krajach tego regionu.GUESSSMiędzynarodowe badanie przedsiębiorczości GUESSS

GUESSS to międzynarodowy projekt badawczy diagnozujący skłonność do przedsiębiorczości wśród studentów. Realizowany jest co dwa lata, nieprzerwanie od 2003 roku. Przeprowadzany jest w ramach ankiety on-line, a wyniki przedstawiane są w postaci raportu. Tegoroczna edycja po raz pierwszy objęła polskich studentów z 36 uczelni partnerskich, w tym ze Szkoły Biznesu PW.


więcejWitold OrłowskiKomercjalizacja badań naukowych w Polsce
prof. Witold Orłowski

przeczytaj

Głównym wnioskiem płynącym z raportu prof. Orłowskiego, jest stwierdzenie, że wydatki na rozwój i badania w Polsce ze źródeł publicznych osiągnęły już wystarczający poziom. W obecnej sytuacji powinno zaś wzrosnąć finansowanie tego segmentu rynku ze środków prywatnych. W raporcie zwrócono także uwagę, że konieczne jest wprowadzenie zmian w polskich instytucjach naukowych oraz uwłaszczenie naukowców, czyli przyznanie im praw do wynalazków.
Sylwia Sysko-RomańczukTworzenie wartości w e-biznesie oraz wyniki finansowe
(ang. Value creation in e-Business and Financial Performance)
prof. Sylwia Sysko-RomańczukJak dotąd niewiele było prób sprawdzenia empirycznie związku pomiędzy czynnikami tworzenia wartości i wynikami finansowymi e-biznesu z wykorzystaniem podejścia ilościowego a ich wyniki były nieprzekonujące. W 2013 roku opublikowaliśmy wyniki badania analizującego związki pomiędzy sposobami tworzenia wartości i rentownością polskich firm internetowych. Wyniki ujawniły, że spośród czterech elementów składających się na model tworzenia wartości (zgodnie z systematyką Amita i Zotta z 2008 roku) tj. oryginalność, komplementarność, przywiązanie do siebie klienta oraz wydajność, tylko komplementarność miała statystycznie istotny wpływ na wyniki finansowe.

Głównym założeniem proponowanego badania jest sprawdzenie zależności pomiędzy przyjętym modelem tworzenia wartości (pierwotnie wprowadzonym przez Amita i Zotta w 2001 roku) a wynikami finansowymi e-firm wybranych reprezentujących różne kraje europejskie.
Publikacje

hermanowskiAdvanced Ultraviolet Radiation and Ozone Retrieval for Applications—Surface Ultraviolet Radiation Products
Andrea Masini, Antti Lipponen, Simone Ceccherini, Ugo Cortesi, Marco Gai, Arno Keppens, Emilio Simeone, Cecilia Tirelli, Antti Arola

Pobierz artykułhermanowskiAre They All Equal? Uncovering Adopter Groups of Battery Electric Vehicles
Andrea Masini, Lukas Burs,Ellen Roemer, Stefan Worm


Pobierz artykuł


hermanowskiPrimary nonadherence to medication and its drivers in Poland: findings from the electronic prescription pilot analysis
prof. Marcin Czech, Przemysław Kardas, Janusz Cieszyński, Izabela Banaś, Paweł LewekPobierz artykuł


hermanowskiRozwój współpracy w zakresie oceny technologii medycznych w krajach Unii Europejskiej
prof. dr hab. Marcin Czech, mgr Malwina Hołownia-Voloskova, mgr Aleksandra Baran-Kooikern


Pobierz artykuł


hermanowskiThe XXIV Conference „Classification and Data Analysis – Theory and Applications” 14-16 September 2015, Gdańsk, Poland
Krzysztof Jajuga, Marek WalesiakPobierz artykuł


hermanowskiImpact of IT offerings strategies and IT integration capability on IT vendor value creation
Andrea Masini, Federica Ceci, Andrea Prencipe
Pobierz artykuł


hermanowskiReal-World Evidence of Patient Outcome Following GIST Treatment with Imatinib, Sunitinib, and Sorafenib in Publicly Funded Health Care in Poland
prof. Marcin Czech, Melania Brzozowska, Waldemar Wierzba, Sylwia Szafraniec-Burylo, Joanna Polowinczak-Przybylek, Piotr Potemski, Andrzej Sliwczynski


Pobierz artykuł


hermanowskiOverview of regulatory initiatives in the European Union to stimulate research and accelerate access to orphan drugs and other high medical need products
prof. Marcin Czech, Aleksandra Baran-Kooiker, Coen Kooiker


Pobierz artykuł


hermanowskiNon-surgical in-hospital mortality predictors: a multivariable regression analysis of 2,855,029 hospitalizations

prof. Marcin Czech, Magdalena Walicka, Marcin Maciej Chlebus, Andrzej Śliwczyński, Melania Brzozowska, Daniel Rutkowski, Agnieszka Tuszyńska, Andrzej Jacyna, Monika Puzianowska-Kuznicka, Edward Franek 

Pobierz artykuł
hermanowskiRelationship Marketing and its Role in the Experience of International Students in the United Kingdom Higher Education Institutions
dr inż. Grażyna Rembielak, Trevor Omoruyi

Pobierz artykuł

hermanowskiInsights into the Choice and Decision Making to at a Selected British University in the Example of Polish Students at the University Global Fair in Poland
dr inż. Grażyna Rembielak

Pobierz artykuł

hermanowskiSocial Cues-Customer Bahaviour: The Mediatating Role of Emotions and Cognition 
dr inż. Grażyna Rembielak, Nawras M. Nusairat, Abdel Hakim O. Akhorshaideh, Tahir Rashid, Sunil Sahadev

Pobierz artykuł

hermanowskiInternational students and motivation to study at postgraduate level - some evidence form China
dr inż. Grażyna Rembielak, John Wilson, Xiang Li

Pobierz artykuł

hermanowski  Design factors-customer behaviour relationship: The mediating role of emotions and cognition
dr inż. Grażyna Rembielak, N. Nusairat, T. Rashid

Pobierz artykuł

hermanowski Determinants of Customer Retention and Loyalty in Nigerian Banking Sector
dr inż. Grażyna Rembielak, Trevor Uyi Omoruyi

Pobierz artykuł

Keeping the Cash Flowing. The principles and practice of modern trade credit management in Poland's economy market.
Robert Patterson, Małgorzata Wejer-KudełkoKsiążka analizuje istotny, ale często lekceważony aspekt finansów firmy – zarządzanie kredytem handlowym (TCM). Kiedy firmy oferujące sobie wzajemnie kredyty mogą dokonywać zakupów na otwartym rachunku, są one istotnym źródłem przepływów kredytowych między firmami. Kredyt handlowy to witalny element konkurencyjnych gospodarek. Książka porusza ten temat z różnych stron i jest zakotwiczona w trudnych realiach polskiego rynku.

Zamów książkę

W poszukiwaniu kapitału
Mariusz Kicia, Robert Patterson

Książka w przystępny i uporządkowany sposób omawia podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Stanowi jednocześnie wyczerpujące kompendium terminologii fachowej stosowanej w codziennej praktyce gospodarczej. Jej dodatkowym atutem jest polska i angielska wersja językowa, co będzie przydatne zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych, jak i pozostałych odbiorców, którzy przygotowują się do egzaminów zawodowych i pracy w międzynarodowym otoczeniu. 
Dostępna jest również angielska wersja książki. 

Zamów książkę Entrepreneurial Icebreakers
Julia Prats, Marc Sosna,
Sylwia Sysko-Romańczuk


Insights and Case Studies from Internationally Successful Central and Eastern European Entrepreneurs. With this book, readers can learn from 15 internationally successful companies from ten different Central and Eastern  European countries and Russia which started in weak and unstable geopolitical condition, yet were able to scale internationally and compete at their industries' forefronts. 
Glosariusz pojęć z dziedziny rachunkowości, finansów i bankowości
Robert Patterson

W ramach realizacji projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych…" przygotowany został polsko-angielski glosariusz pojęć z dziedziny rachunkowości, finansów oraz bankowości.Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych
Irena Hejduk (red.)

Współautorem publikacji jest prof. Sylwia Sysko-Romańczuk.

W XIX wieku rewolucja przemysłowa odmieniła środowisko społeczne i zrodziła naukowe zarządzanie. Obecnie obserwowane zmiany dokonają jeszcze większej rewolucji technicznej i wywołają potrzebę zweryfikowania podstaw dyscypliny zarządzania. Już w 1982 r. Robert Nasbitt w swojej pracy Megatrends wymienił takie trendy, jak: decentralizacja, sieciowość, wysokie technologie, społeczeństwo informacyjne. Dziś mamy okazję obserwować funkcjonowanie tych paradygmatów w praktyce.Zarządzanie oświatą t. 2
Mikołaj Herbst (red.)

Współautorem publikacji jest prof. Sylwia Sysko-Romańczuk.

Książka z serii "Biblioteczka Oświaty Samorządowej". Jest to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Biblioteczka ma ułatwić samorządom rozpoznanie problemów oświaty oraz zachęcić do odpowiedzialnego i strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach.Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale.
prof. Witold Orłowski

Globalny kryzys z 2008 roku obalił serię ekonomicznych tabu. Wstrząsnął sektorem bankowym i giełdami. Zagroził bankructwem wielkich państw. Obnażył słabość gospodarek Europy i USA. Kiedy skończy się kryzys i jak będzie wyglądał świat po nim? Jaki wpływ na globalne zmiany mają ekologia i technologia? - na te i inne pytania odpowie książka profesora Orłowskiego.Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce Diagnoza i koncepcje zmian
prof. Marcin Czech

Praca badawcza podejmująca temat kryteriów podejmowania decyzji dotyczących refundacji leków przez pryzmat metodologii farmakoekonomicznej. Zawiera również część teoretyczną stanowiącą opis podstawowych zagadnień z zakresu oceny technologii medycznych.W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030
prof. Witold Orłowski

Autor analizuje rozwój gospodarczy Europy Środkowo-Wschodniej od roku 1950 (nawiązując do historycznych i kulturowych przyczyn przebiegu procesów rozwojowych na przestrzeni minionego tysiąclecia) aż po rok 2007. Rozważa ponadto perspektywy rozwoju regionu do roku 2030. Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy
prof. Witold Orłowski

Świat oszalał. Raptem wpadliśmy w sam środek potężnego kryzysu gospodarczego. Bankrutują banki, padają giełdy, do drzwi puka recesja. Co się stało? Dlaczego się stało? Co się może stać w przyszłości? Na takie właśnie pytania usiłuje odpowiedzieć ta książka. Wyjaśnia złożone problemy ekonomiczne prostym językiem. Bo została napisana po to, aby pomóc nam wszystkim zrozumieć, co się właściwie dzieje.hermanowskiSzacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność prac
prof. Tomasz Hermanowski

W książce szczegółowo opisane zostały metody szacowania tzw. kosztów pośrednich, ponoszonych przez społeczeństwo w wyniku choroby jednostki, rozumianych jako wartość produktu (mierzonego np. przez PKB) utraconego w wyniku tego, że choroba obniża wydajność pracy, zwiększa absencję chorobową lub w ogóle powoduje wycofanie się osób z aktywności zawodowej. Celem książki jest przybliżenie koncepcji kosztów pośrednich, metod kalkulacji tych kosztów oraz ich znaczenia w procesie oceny technologii medycznych.

 


Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×