Logowanie dla studentów

Biuro prasowe

Rzeczpospolita, 16 września 2009, "Zysk z absolwenta."

Polskie uczelnie idą w ślady zachodnich szkół. Teraz zaczynają zwracać większą uwagę na kontakty ze swoimi absolwentami. Na takiej współpracy mogą zyskać obie strony.

Największe doświadczenie we współpracy z absolwentami mają uczelnie prowadzące programy MBA, często we współpracy z zachodnimi szkołami biznesu, które posiadają w tej dziedzinie wieloletnią tradycję. Rekordową (ok. 1100 osób) liczbą członków chwali się - działające od 1993 r. - Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (SAAMBA). Jak zapewnia, jest największą organizacją tego typu, a sądząc po kalendarzu imprez na stronie internetowej - także jedną z najbardziej aktywnych.

Puls Biznesu, 19 czerwca 2009, "Nauczą o sprawach którymi dziś żyje świat."

Uczelnie prowadzące programy MBA trzymają rękę na pulsie gospodarki. Uczą słuchaczy, jak działać w kryzysie.

"Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej już wprowadziła do swoich programów MBA kilka zmian. Dostosowała tematykę przedmiotów do nowych warunków rynkowych, m.in. w dziedzinie finansów, zarządzania strategicznego i zarządzania ryzykiem. Na zajęciach mówi się teraz więcejtakże np. o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).Od nowego roku akademickiego szkoła poszerzy program o moduł poświęcony kryzysowi gospodarczemu. O przedsiębiorczości w dobie kryzysu słuchacze MBA uczą się także podczas sesji zagranicznych. Ostatnio - na zorganizowanym w czerwcu wyjeździe naukowym do partnerskiej Oxford Said Business School."

Puls Biznesu, 29 maja 2009, "Partner to korzyść dla słuchaczy."

Współpraca ze szkołami biznesu z zagranicy.
Programy MBA w Polsce na ogół organizuje się we współpracy z zagranicznymi uczelniami. Ale najlepsze szkoły uwzględniają naszą rzeczywistość.

"(...) - Polski rynek studiów MBA będzie się zmieniał wraz z gospodarką. Sądzę, że stanie się bardziej przejrzysty, więc łatwiej będzie stwierdzić, które programy są lepsze, a które gorsze. Podyplomowe studia menedżerskie to jedyny fragment polskiego i światowego rynku edukacyjnego,w którym jest prawdziwa konkurencja i prawdziwe rynkowe zasady gry - przekonuje prof. Witold Orłowski."

Parkiet, 28 maja 2009, "Kluczowych dla końcowego sukcesu było 10-15 transakcji."

Krzysztof Piróg, absolwent International MBA na Politechnice Warszawskiej został zwycięzcą tegorocznego Parkiet Challenge w kategorii Kontrakty.

Wprost, 24 maja 2009, "MBA: licencja na sukces"

Aż pięciu kandydatów walczyło o jedno miejsce na studiach MBA (Master of Business Administration, podyplomowe studia menedżerskie) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Absolwenci MBA mają większe szanse nie tylko na przetrwanie kryzysu, lecz także na wyższe zarobki.

"Studia MBA są rozpoznawalnym znakiem jakości, swego rodzaju certyfikatem ISO wiedzy i umiejętności. Są zaliczane do najbardziej prestiżowych programów kształcących przyszłą kadrę menedżerską" - mówi Gedeon W. Werner, dyrektor EMBA Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Po zakończeniu studiów szybki awans spotkał Alana Petersona z PricewaterhouseCoopers, absolwenta International MBA w Szkole Biznesu PW.
"Gdyby nie zdobyta wcześniej wiedza, nie miałbym możliwości wyjazdu na dwuletni staż do Sydney" - mówi Peterson.

Według prof. Witolda Orłowskiego, dyrektora Szkoły Biznesu PW, w wypadku studiów MBA sprawdza się zasada: wysoka cena gwarantuje wysoką jakość.
Niemal 45 proc. absolwentów Szkoły Biznesu PW to kadra zarządzająca najwyższego szczebla, 30 proc. zajmuje średni szczebel menedżerski, 19 proc. pracuje jako specjaliści, a 6 proc. uprawia tzw. wolne zawody. Absolwenci studiów MBA tworzą nową elitę.

Gazeta Finansowa, 8 maja 2009, "Musimy dostosować się do wymogów gospodarki"

Kandydaci na polskie studia MBA powinni interesować się układem partnerskim, na którym opiera się realizacja programu oraz rozlicznymi rankingami dostarczającymi syntetycznych ocen jakości programu. Jak mówi prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu PW:
"Podczas wyboru uczelni należy bardzo starannie zapoznać się z ofertą studiów (...) nie ma podziału na programy polskie i zagraniczne. Jest za to podział na programy lepsze i gorsze. Polskie programy MBA są stosunkowo młode, trudno im jeszcze konkurować na europejskim rynku z instytucjami, które mogą wylegitymować się doświadczeniami idącymi w długie dziesięciolecia. Jednak dzięki współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz intensywnym działaniem osób i instytucji polskich, w ciągu ostatnich lat udało się stworzyć programy, z których najlepsze nie odbiegają poziomem od dobrych zagranicznych programów zachodnioeuropejskich".

Gazeta Prawna, 4 maja 2009, "Absolwenci zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony swoich kolegów ze studiów"

Istotną częścią praktycznej strony programów MBA jest wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy studentami. Sieć kontaktów to podstawowe wartości, jakie absolwenci wynoszą ze studiów. Dr Zbigniew Turowski, wicedyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, opowiada o gościnnym wykładzie profesora Howarda Stevensona z Harwardzkiej Szkoły Biznesu - guru w zakresie przedsiębiorczości.
"W życiu zawodowym można znaleźć się w wielkiej potrzebie. Na kogo wtedy trzeba liczyć? Koledzy, absolwenci MBA, będą mogli pomóc" - podkreśla prof. Howard Stevenson.
Studenci Warsaw Executive MBA wraz ze słuchaczami trzech innych programów (prowadzonych w Austrii i Chinach) rozpoczynają pracę w tzw. wirtualnych zespołach nad wspólnymi projektami biznesowymi. Współdziałanie trwa kilka miesięcy, po czym wszyscy uczestnicy spotykają się na sesji w Minnesocie. W dobie globalizacji nawiązywanie relacji biznesowych musi mieć wymiar międzynarodowy.
"Absolwenci wiodących programów MBA w Polsce nie mają powodów, by obawiać się konkurencji na międzynarodowym rynku pracy. Są bowiem świetnie przygotowanymi specjalistami w zakresie zarządzania, którzy dysponują nie gorszą wiedzą od swoich zachodnich konkurentów"- podkreśla prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu PW.

Puls Biznesu, 24 kwietnia 2009. "Wybierz studia, jakich ci trzeba"

W Polsce jest około 70 programów MBA i właściwie każdy zawiera podobne zagadnienia. Programy MBA muszą być dostosowane do potrzeb gospodarki, dlatego w tym roku w programie International MBA pojawił się przedmiot związany z zarządzaniem finansami w burzliwych czasach. Słuchacze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej w ramach zajęć z ekonomii mają cykl wykładów i warsztatów o obecnym kryzysie wraz z wyjaśnieniem jego mechanizmów.

Home&Market, 1 kwietnia 2009, "Studia MBA - realna perspektywa sukcesu"

Program studiów MBA zakłada, że słuchacze posiadają ugruntowaną wiedzę akademicką oraz doświadczenie zawodowe. Dyplom MBA ma umożliwić rozwój kariery, najczęściej w stronę objęcia stanowiska kierowniczego. Ranking, który powstał na podstawie ankiet, ma za zadanie pomóc w dokonaniu odpowiedniego wyboru  dotyczącego dalszego kształcenia. W badaniu wzięło udział 28 uczelni wyższych, w tym siedem szkół niepublicznych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 105 (wzięto pod uwagę m.in. liczbę wykładowców z zagranicznym stażem, liczbę słuchaczy przypadających na jednego wykładowcę, liczbę godzin dydaktycznych przypadających na jeden kurs, język wykładowy, akredytacje międzynarodowe, etc.). Liderem rankingu studiów MBA jest Akademia Leona Koźmińskiego (97 punktów). Piąte miejsce wśród programów studiów MBA i 89 punktów uzyskała Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej we współpracy z London Business School. W 2006 r. program International MBA Szkoły Biznesu otrzymał najbardziej prestiżową międzynarodową akredytację dla programów EPAS nadawaną przez EFMD (European Foundation for Management Development).

Home&Market, 1 kwietnia 2009, "12 wspaniałych, czyli autorytety potrzebne od zaraz"

Artykuł przedstawia 12 nazwisk z rynku finansów, osób, które maja wiedzę i doświadczenie. Są autorytetami dla swoich pracowników, studentów i konkurentów. Ranking powstał w oparciu o opinie i wskazania menadżerów, studentów, dziennikarzy i czytelników. Na piątym miejscu znalazł się człowiek o najwyższym stopniu naukowym wśród podanych autorytetów - Witold Orłowski - profesor ekonomii, specjalizujący się w problematyce transformacji gospodarczej i integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Był szefem zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Obecnie jest dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, współzałożycielem Niezależnego Ośrodka Bada Ekonomicznych NOBE oraz głównym doradcą ekonomicznym PRICEWATERHOUSECOOPERS POLSKA. Autor 7 książek i 150 innych publikacji naukowych. Jeden z najlepiej rozpoznawalnych komentatorów wydarzeń ekonomicznych.


5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×