Logowanie dla studentów

 

Program Studiów

W odpowiedzi na wyzwania stawiane przez wymagający świat biznesu, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej przekształciła, niewystarczającą w dzisiejszych czasach, tradycyjną strukturę programów zarządzania i wprowadziła nowatorskie podejście TRZECH FILARÓW, które ma na celu kształtować liderów naszych czasów. 

Wszystkie programy realizowane przez Szkołę Biznesu PW oparte są właśnie na trzech filarach - Knowledge for Business, Business in Action oraz Personal Development: Transformation Labs które kształtują odpowiedzialnego, efektywnego i kompetentnego lidera, potrafiącego sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata.

ELASTYCZNA FORMUŁA STUDIÓW
Od teraz, studencji mają szansę uzyskać dyplom MBA już po 3 semestrach nauki!
Chętni mogą również podjąć 4 semestr studiów i zdobycia jeszcze więcej wiedzy podczas dodatkowych przedmiotów specjalistycznych.

Udział w programie Executive MBA to również szansa na uczestnictwo w wyjątkowej sesji wyjazdowej do Nowego Jorku! W ramach oferty, studenci biorą udział w seminarium biznesowym w The City University of New York, Baruch College, jednej z partnerskich uczelni Szkoły Biznesu PW. 

 

Filar I: Knowledge for Business

To zestaw typowych obszarów wiedzy i umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym każdego wszechstronnego i kompetentnego menadżera. Biznes w teorii to wiedza z podstawowych dziedzin, m.in. ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, zarządzania operacyjnego, prawnych aspektów działalności biznesowej, strategii, zarządzania kontrolą i systemów informacyjnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Core Course Executive MBA

INDUCTION:

 • Opening Lecture & Information Meeting
 • Team building - całodniowy warsztat i sesja networkingowa poza Warszawą
 • Essential toolbox for online team collaboration and personal productivity (MODUŁ ONLINE)

SUBJECT AREA 1: EXECUTIVE ECONOMICS: MACRO-MICRO PERSPECTIVE

 • Macroeconomics
 • Microeconomics

SUBJECT AREA 2: MARKETING & SALES MANAGEMENT

 • Marketing Management
 • Digital & Social Media Marketing
 • BrandPro simulation game
 • Sales & Negotiations

SUBJECT AREA 3: MANAGING PEOPLE AND ORGANISATIONS

 • Human Resources Management and Talent Development
 • Organisational Behaviour
 • Change Management
 • Compliance Management

SUBJECT AREA 4: CORPORATE FINANCE & RISK MANAGEMENT

 • Accounting for Executives
 • Financial Statements for Executives
 • Corporate Finance & Financial Performance
 • Private Equity

SUBJECT AREA 5: MANAGING PROJECTS, OPERATIONS AND DIGITAL TRANSFORMATION

 • Operations Management
 • Business Information Systems & Business Analitics
 • Entrepreneurial & Innovation Management

SUBJECT AREA 6: STRATEGIC MANAGEMENT

 • Strategic Management
 • Strategic Communications
 • Strategy Execution

SUBJECT AREA 7: SOCIAL RESPONSIBILITY & ETHICS

 • Business Ethics
 • Social Impact Lab
  Nasz świat stoi w obliczu wielu problemów o niespotykanej dotąd skali, których nie sposób już rozwiązać na wczesnych etapach. Aby dotrzeć do ich sedna, powinniśmy pobudzić naszą kreatywność i z wyprzedzeniem przewidywać przyszłe wyzwania. „Theory of U”, stworzona przez MIT Presencing Institute, to unikalna metoda i podstawa dla tego rodzaju głębokich zmian społecznych. Teoria ta przyciągnęła już ponad 100 000 ludzi, w 185 krajach, a Ty będziesz miał wyjątkową okazję poznać jej zasady i zastosować ją w praktyce. Renomowane organizacje non-profit zapewnią badania typu case study, a Ty wraz ze swoim zespołem dokonasz ich analizy, zaproponujesz rozwiązanie i uzyskasz szansę na dokonanie prawdziwej zmiany w świecie.

 


 

Przedmioty specjalizacyjne

Wybierając zajęcia specjalizacyjne fakultatywnie, Studenci mają możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy w obszarach ich szczególnego zainteresowania. Studenci zobowiązani są do zrealizowania przynajmniej trzech z puli przedmiotów spejcalizacyjnych  studenci mogą wybrać przedmioty w Warszawie, Wilnie,  Mediolanie oraz Innsbrucku. 

Szkoła Biznesu PW 

 • Project Management & Business Transformation
 • Big Data
 • Company Valuation and Mergers
 • Design Thinking
 • Industry 4.0

Baltic Management Institute

 • Business & Corporate Strategy
 • Business Development Plan
 • Corporate Governance & Legal Environment
 • Innovation Management
 • Managing People & Change in Organizations
 • Executive Presence

Politecnico di Milano

 • Biomarketing
 • Circular Economy
 • Global Business Risks
 • Governance & Management in Family Companies
 • Sales Management

Informujemy, że podana oferta modułów specjalizacyjnych może ulec nieznacznej zmianie.

Management Center Innsbruck

 • Global Macroeconomics
 • Managing International Business

 II: Business in Action

To filar konsolidujący wiedzę i umiejętności poprzez rozwiązywanie złożonych i wielowymiarowych problemów i zadań podczas zajęć warsztatowych i w ramach projektów. Biznes w Działaniu to nowatorskie szkolenia mające na celu zapoznanie się z czterema siłami napędowymi biznesu – z inwestorem, przedsiębiorcą, konsultantem oraz dyrektorem generalnym.

Business Analysis Project

Przygotowanie formalnej pracy badawczej z obszaru    ekonomii i zarządzania. Zajęcia mają na celu analizę problemu oraz zaprezentowanie efektów końcowych.

Cel zajęć

Rozwój zdolności analitycznych i umiejętności przekonującej prezentacji swojego stanowiska


New Venture / Product Project

Praktyczne ćwiczenia z tworzenia innowacyjnych projektów biznesowych – hipotetyczne zakładanie i rozwijanie nowych firm lub produktów. Dowiedz się więcej >>>

Cel zajęć

Zdolność przeprowadzenia procesu – od koncepcji, poprzez rozpoznanie okazji biznesowej o wysokim potencjale aż do ustanowienia nowej firmy o doskonałym modelu biznesowym.

 

Consultancy Project

Rozwiązywanie faktycznych problemów istniejących firm. Studenci analizują problem, ustalają fakty i przygotowują raport dla firmy. Ćwiczenia w perspektywie międzynarodowej.


Cel zajęć

Umiejętność definiowania i analizowania problemów oraz znajdywania rozwiązań dla rzeczywistych, złożonych problemów biznesowych.

 

Filar III: Personal Development- Transformation Labs

Pogłębienie samoświadomości, samodoskonalnie oraz kompetencje interpersonalne są integralnym elementem kompleksowego planu rozwoju nowoczesnego menedżera i lidera. Przekładają się one zarówno na efektywność budowania i podtrzymywania relacji biznesowych czy zarządzanie zespołami zadaniowymi, jak i osobiste poczucie satysfakcji i samorealizacji poprzez działania na polu zawodowym.

Personal Development: Transformation Labs

Celem tego filaru jest stworzenie okazji do wglądu w osobiste umiejętności i kompetencje menedżerów i ich rozwój pod kątem potrzeb płynących z wyzwań związanych z rewolucją technologiczną oraz zmianami społecznymi, w tym różnorodnością kulturową i pokoleniową. Jest to proces transformacyjny, łączący elementy pracy zindywidualizowanej i zespołowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i warsztatowych. 

Personal Development: Transformation Labs w Szkole Biznesu PW oferuje Uczestnikom następujące korzyści:

- diagnozę mocnych stron i potencjalnych obszarów rozwojowych w kontekście efektywnego wypełniania zadań menedżerskich i kompetencji przywódczych

- dostęp do praktycznych technik i modeli skutecznego rozwoju osobistego

- możliwość realizacji i/lub modyfikacji bieżących planów zawodowych w kontakcie
z realnym rynkiem.

Program składa się z czterech komplementarnych części:
 • Get an Insight – otrzymasz dostęp do autorskiego narzędzia diagnozy Kluczowych Kompetencji Przywódczych w modelu 360° i innych testów diagnozujących style zachowań w różnych kontekstach (m. in. praca zespołowa, komunikacja, rozwiązywanie konfilktów).
 • Define Your Development Goals – otrzymasz możliwość uczestniczenia w indywidualnych sesjach rozwojowych, na których Twój osobisty Couch/Mentor wesprze Cię w doskonaleniu krytycznej analizy informacji zwrotnych oraz stworzeniu indywidualnego planu rozwoju. 
 • Practice Efficient Interactions with Others – weźmiesz udział w szeregu prkatycznych warsztatów rozwijających kluczowe kompetencje menedżerskie, m. in. umiejętność współpracy, krytycznego myślenia, rozwiązywania złożonych problemów, angażowania i motywowania pracowników, wystąpień publicznych, czy negocjacji.
 • Prepare SMART Career Progression Plan – w ramach programu Talent Tree otrzymasz możliwość odbycia General Interview we współpracujących ze Szkołą renomowanych firmach rekrutacyjnych i agencjach executive search; dzięki temu będziesz mógł zweryfikować swoją wizję rozwoju zawodowego względem realnych potrzeb rynku pracy.
 

Specjalne opcje wyjazdowe

Studenci Szkoły Biznesu PW mają możliwość skorzystania z sesji wyjazdowych do USA oraz Indii oraz Chin za dodatkową opłatą. Jest to wyjątkowa okazja, żeby poznać kulturę, lepiej zrozumieć odmienne podejście biznesowe oraz zawrzeć nowe ciekawe znajomości.

ZOBACZ WIĘCEJ >>>


Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×