Logowanie dla studentów

Program studiów

 I Badania Kliniczne i Rozwój Leku

 • Badania i rozwój produktów leczniczych - od odkrycia substancji do wprowadzenia na rynek
 • Fazy badań klinicznych i ich miejsce w procesie farmakoterapii
 • Regulacje prawne w badaniach klinicznych, ich aspekty społeczne oraz kwestie etyczne
 • Eksperymentalne i nieeksperymentalne metody oceny interwencji medycznych
 • Outsourcing w badaniach klinicznych
 • Znaczenie badań klinicznych dla krajowej gospodarki, epidemiologii i zdrowia publicznego
 • Rola badań typu Real World Evidence
 • Wprowadzenie do biotechnologii
 • Specyfika odkrycia i zastosowań leków biologicznych, regulacje prawne
 • Wyroby medyczne we współczesnej medycynie
 • Przedsiębiorczość i nowe technologie

 

II Studium Farmaekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

Blok 1 - Ewolucja systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych

 • Stan zdrowia ludności a popyt na usługi zdrowotne oraz leki
 • Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
 • System finansowania opieki zdrowotnej
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Ewolucja systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Zasady refundacji świadczeń zdrowotnych oraz środków farmaceutycznych
 • Ustawa Refundacyjna
 • E-zdrowie
 • Telemedycyna
 • Medycyna spersonalizowana
 • Zasady budowy koszyka, ustalania cen leków i taryfikacji świadczeń

Blok 2 - Uwarunkowania prawne rynku farmaceutycznego

 • Ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zakładach opieki zdrowotnej
 • Zapewnienie jakości produktów leczniczych (GMP, GLP, GCP)
 • Procedury dopuszczania do obrotu leków w Unii Europejskiej
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii - nowe rozwiązania w Unii Europejskiej
 • Struktura dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z wymogami Wspólnego Dokumentu Technicznego
 • Prawo farmaceutyczne - nowe zasady rejestracji leków w Polsce
 • Dopuszczanie do obrotu leków generycznych, znaczenie dla przemysłu krajowego
 • Nowe prawo farmaceutyczne, znaczenie dla pacjenta - badanie czytelności ulotki informacyjnej
 • Wybrane zagadnienia ustaw o: nieuczciwej konkurencji, ochronie własności przemysłowej i danych osobowych, podatku od osób prawnych i fizycznych
 • Leki biologiczne i biopodobne, know-how, aspekty prawne i ekonomiczne

Blok 3 - Organizacja i zarządzanie firmą farmaceutyczną

 • Dynamika innowacyjna przemysłu farmaceutycznego
 • Macierzowe struktury zarządzania firmami farmaceutycznymi
 • Zasady prowadzenia badań klinicznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja i negocjacje w sektorze farmaceutycznym
 • Sunshine Laws
 • Finanse dla farmaceutów
 • Zarządzanie innowacjami w polskim przemyśle farmaceutycznym 

Blok 4 - Podstawy marketingu farmaceutycznego

 • Zarządzanie marketingiem farmaceutycznym
 • Rola badań rynku w zarządzaniu marketingiem i sprzedażą
 • Monitorowanie konkurencji
 • Ewolucja łańcucha dystrybucji środków farmaceutycznych
 • Gospodarka lekami w szpitalach:
  • struktura
  • legislacja
  • zarządzenia NFZ
  • powiązanie z realizacją badań klinicznych
  • audyt prawidłowości realizacji gospodarki lekami w szpitalu
 • Zintegrowane systemy informatyczne w opiece farmaceutycznej
 • Wykorzystanie baz danych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu relacjami z klientem - technologia Customer Relationship Management
 • Skoordynowana Opieka Farmaceutyczna - Pharmacy Benefit Management

Blok 5 - Farmaekonomika

 • Podstawy farmakoekonomiki - jej rola i miejsce w naukach medycznych i ekonomicznych
 • Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM)
 • Rodzaje, identyfikacja i pomiar kosztów w ochronie zdrowia
 • Typy i rodzaje badań farmakoekonomicznych
 • Ocena technologii medycznych nie - lekowych
 • Farmakoekonomika w praktyce - warsztaty (case studies)
 • Wytyczne prowadzenia analiz farmakoekonomicznych, zastosowanie farmakoekonomiki w refundacji
 • Raport HTA jako wsparcie w procesie negocjacji z Komisją Ekonomiczną w Ministerstwie Zdrowia

Blok 6 - HTA - Ocena Technologii Medycznych 

 • Wstęp do HTA, w tym przegląd sposobów wykorzystania HTA w Europie
 • Wyszukiwanie w bazach publikacji medycznych – przegląd systematyczny
 • Metaanaliza wyników przeglądu systematycznego
 • Sposoby wykonywania analiz ekonomicznych (model Markowa, drzewo decyzyjne)
 • Sposoby wykonywania analizy wpływu na budżet (perspektywa, scenariusze - podstawowy, optymistyczny, pesymistyczny oraz analiza wrażliwości)
 • Europejska sieć HTA: EUnetHTA, narzędzia współpracy międzynarodowej, dyrektywa o opiece transgranicznej nad pacjentami (deklaracja utworzenia europejskiej sieci), harmonogram działań w celu stworzenia sieci

 

III Sprzedaż i Marketing Leków
 • Specyfika sprzedaży w przemyśle medycznym
 • Wprowadzenie do marketingu farmaceutycznego
 • Marketing produktu, plan marketingowy, badania rynku
 • Przykładowe rodzaje badań marketingowych w farmacji
 • Coaching, mentoring, motywacja; samokształcenie i rozwój
 • Negocjacje i mediacje
 • Ścieżki karier w przemyśle farmaceutycznym

 


Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×