Logowanie dla studentów


Grażyna Rembielak

dr inż. Grażyna Rembielak
Kierownik studiów  
MBA  Finance & Technology

 

Aplikuj teraz

Zadaj pytanie

Zamów broszurę

Program studiów MBA Finance & Technology

Program studiów składa się z dwóch części – pierwszy semestr to przedmioty ogólnomenedżerskie, drugi zaś to zagłębienie się  w wybraną specjalizację. W pierwszym semestrze wszystkie polskojęzyczne programy MBA (MBA Digital TransformationMBA Finance & TechnologyMBA Kaizen Industry 4.0) maja zajęcia wspólnie, aby dać możliwość słuchaczom wymiany doświadczeń z różnych branż oraz poszerzenia horyzontów. W pierwszej kolejności słuchacze stają się dobrymi menedżerami, a następnie specjalistami. 

Przedmioty ogólnomenadzerskie MBA Finance & Technology

Sesja networkingowa
Otoczenie gospodarcze
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia i globalny kryzys finansowy
Marketing
 • Wprowadzenie do marketingu
 • Zarządzanie marką i wizerunkiem
 • Public Relations
 • Brand Pro – gra symulacyjna

Finanse
 • Wprowadzenie do finansów
 • Rachunkowość zarządcza
 • Finanse przedsiębiorstw 
 • Sprawozdawczość
Nowe technologie i innowacyjność
 • Przedsiębiorczość start-up'owa
 • Systemy informacji biznesowej
 • Systemy IT w pracy zespołowej i zarządzaniu projektami
Strategia
 • Innowacyjne modele biznesu / Strategie biznesowe
 • CSR
 • Implementacja strategii i kontrola zarządcza

Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Zachowania w organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie operacyjne 
 • Standardy i praktyka w zarządzaniu procesami
 • Zarządzanie projektami
 • NEW! Cyberbezpieczeństwo
Etyka w biznesie
Program Rozwoju Osobistego 

 

Przedmioty specjalizacyjne MBA Finance & Technology 

Ocena projektów inwestycyjnych i zarządzanie ryzykiem projektów  
 • Metody proste i złożone (NPV itd.)
 •  Metody analizy ryzyka (bezpośrednie i pośrednie)
 • Alternatywne metody oceny projektów (np. opcje realne)

Wycena spółek i zarządzanie wartością
 • Metody dochodowe
 •  Metody majątkowe
 •  Metody mieszane 
 •  Metody porównawcze 
 •  Podejście Value-Based Management 
 • Struktura rynków finansowych

Rynki i instrumenty finansowe 
 • Typy instrumentów finansowych • Lokowanie nadwyżek 
 •  Pozyskiwanie kapitału z rynków publicznych (GPW, New Connect) 
 •  Fundusze venture capital/private equity 
 •  Ryzyko finansowe (ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe..) 
 •  Produkty bankowe (kredyt, leasing) i ich koszt

Rynki finansowe przyszłości  
 •  technologia blockchain
 • automatyzacja
 • analiza Big Data

Fuzje i przejęcia  
 • ocena procesów integracyjnych i rozwoju zewnętrznego
 • metody wyceny transakcji M&A
 • analizy due dilligence, analizy CVP i dźwignia operacyjna 

Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Budżetowanie i kontrola budżetowa
 • Zarządzanie kosztami 
 • Projektowanie controllingu
 •  Scorecards
 • KPIs

 Zarządzanie płynnością finansową i planowanie finansowe 
 • Cash flow pro forma
 • Metody oceny płynności
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym 
 •  Instrumenty zarządzania należnościami, zapasami i zobowiązaniami

Sprawozdawczość i analiza finansowa 
 • Interpretacja sprawozdań finansowych wg UoR i MSSF
 • Wskaźniki finansowe (rentowności, płynności, zadłużenia, sprawności działania)
 • Wskaźniki rynkowe
 • Pułapki interpretacji sprawozdań

 

Zarządzanie podatkami
 •  Struktura systemu podatkowego
 •  Podatki bezpośrednie i pośrednie (VAT)
 •  Ryzyko podatkowe
 •  Ceny transferowe

 

Projekt końcowy

Celem projektu końcowego jest zintegrowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych i rozwiniętych podczas studiów MBA z doświadczeniem zawodowym słuchaczy. Projekt powinien dotyczyć zastosowania koncepcji Finance & Technology. Tematem projektu powinna być propozycja praktycznego wdrożenia metod i narzędzi wykładanych w toku kształcenia na ścieżce FinTech.


Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×