Logowanie dla studentów


Mariusz Bednarek

prof. Mariusz Bednarek
Koordynator Akademicki programu MBA Kaizen Industry 4.0
Wiceprezes Instytutu Industry 4.0

Przemysł 4.0 to próba odejścia od masowej produkcji, zorientowanej na minimalizację kosztów przez efekt skali. Jednak eksplozja cywilizacji cyfrowej, przy powszechnym dostępie do Internetu sprzyja rozwojowi innych zachowań konsumentów. Ekonomia współdzielenia, sieci społecznościowe, Internet rzeczy spowodowały presję na indywidualizacje produkcji, przy konieczności zachowania akceptowalnych kosztów jednostkowych. 
W erze gospodarki globalnej nie można przejść obojętnie wobec wiodących trendów. To ogromne wyzwanie, przede wszystkim dla właścicieli i kadry zarządzającej. Należy pilnie inwestować w kapitał ludzki, szkolenia, właściwe formy organizacji produkcji. Bez wdrożonego Lean Management, KAIZEN / ciągłego doskonalenia, zarzadzania jakością, monitorowania produkcji trudno mówić o wejściu w rozwiązania cyfrowe. 
O tym i innych zagadnieniach związanych z Kaizen Industry 4.0 dowiedzą się Państwo podczas naszego programu MBA. 

 

Aplikuj teraz

Zadaj pytanie

Zamów broszurę

Program Studiów MBA Kaizen Industry 4.0


Przedmioty ogólnomenadżerskie MBA Kaizen Industry 4.0

Sesja networkingowa
Otoczenie gospodarcze
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia i globalny kryzys finansowy
Marketing
 • Wprowadzenie do marketingu
 • Zarządzanie marką i wizerunkiem
 • Public Relations
 • Brand Pro – gra symulacyjna

Finanse
 • Wprowadzenie do finansów
 • Rachunkowość zarządcza
 • Finanse przedsiębiorstw 
 • Sprawozdawczość
Nowe technologie i innowacyjność
 • Przedsiębiorczość start-up'owa
 • Systemy informacji biznesowej
 • Systemy IT w pracy zespołowej i zarządzaniu projektami
Strategia
 • Innowacyjne modele biznesu / Strategie biznesowe
 • CSR
 • Implementacja strategii i kontrola zarządcza

Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Zachowania w organizacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie operacyjne 
 • Standardy i praktyka w zarządzaniu procesami
 • Zarządzanie projektami
 • NEW! Cyberbezpieczeństwo
Etyka w biznesie
Program Rozwoju Osobistego 

 

Przedmioty specjalizacyjne MBA Kaizen Industry 4.0

Kaizen Strategy Development
 • Value Stream Analysis
 • Strategy Review
 • Hoshin Planning
 • Hoshin Review
 • Agile Organisation
Technologie wykorzystywane w Industry 4.0 – wdrożenia i oczekiwane efekty (1)
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (WR, AR);
 • Sztuczna Inteligencja, Maszynowe Uczenie się (AI, ML);
 • Block-chain i jego zastosowanie w łańcuchach dostaw;
 • Relacje – człowiek – robot.
 • Jaka zmiana technologii dla Industry 5.0
Technologie wykorzystywane w Industry 4.0 – wdrożenia i oczekiwane efekty (2)
 • Cloud Computing & Cloud Manufacturing;
 • Internet Rzeczy;
 • Technologie bezprzewodowe (w tym identyfikacja : RFID NFC i in.);
 • Jaka zmiana technologii dla Industry 5.0?
Kaizen Transformation (1)
 • Kaizen Principles
 • Daily Kaizen
 • Project Kaizen
 • Kaizen Leadership
Kaizen Transformation (2)
 • Kaizen Transformation Audit
 • Kobetsu Kaizen – strukturalne rozwiązywanie problemów
Menedżer 5.0 / Kompetencje 5.0
 • Wymagania stawiane pracownikom w kontekście Industry 4.0;
 • Zarządzanie personelem w kontekście Indutry 5.0;
 • Zarządzanie zmianą;
 • Czy autumatyzacja zagraża człowiekowi?
 • Synergia maszyn i ludzi
Praktyczne aspekty transformacji Kaizen
 • Przegląd najlepszych praktyk Kaizen z Polski i ze świata
 • Wyzwania stojące przed transformacją Kaizen 
Praktyczne aspekty wdrażania Industry 4.0 
 • Przegląd studiów przypadku Industry 4.0 z Polski i ze świata
 • Wyzwania stojące przed Industry 4.0 
WCM – podstawy i praktyka wdrażnia
 • Przegląd podstawowych koncepcji WCM
 • Praktyka wdrażania WCM case studies 

 

Projekt końcowy

 • Projekt końcowy powinien przedstawiać rzeczywiste studium przypadku, wdrożenie elementów  Przemysłu 4.0 przy zastosowaniu Kaizen/Lean w firmie studenta.

 


Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×