Logowanie dla studentów

Strona główna programu       Program studiów       Wykładowcy      Rekrutacja       Dyplom        Opłaty 

Wiedza menedżerska i  praktyczne narzędzia 
jako odpowiedź na wyzwania stojące przez Uczelnią 


Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
Rektor Politechniki Warszawskiej

Cieszę się, że mam okazję zachęcić Państwa do uczestnictwa w drugiej edycji studiów MBA PW, których rolą jest rozwijanie kompetencji kadry zarządzającej Politechniki Warszawskiej. Prowadzone przez znakomitych ekspertów zajęcia umożliwiają rozpoznanie najnowszych trendów społeczno-gospodarczych i pozwalają na bezpośrednie wdrożenie nabytej wiedzy do praktyki zarządczej. Status uczelni badawczej nakłada na nas obowiązek nieustannego podnoszenia umiejętności przydatnych również na rynku globalnym. Dlatego też międzynarodowe doświadczenia wykładowców studiów MBA PW są w tej perspektywie niezwykle istotne, a dyplom studiów MBA PW jest gwarantem jakości pracy menedżera. Gorąco rekomenduję podjęcie tego wyzwania!

Aplikuj teraz

Zadaj pytanie

Zamów broszurę

Masz pytania?  Napisz do nas: mbapw@biznes.edu.pl

MBA Politechniki Warszawskiej

Trzysemestralne studia podyplomowe MBA dla pracowników PW są realizowane w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zarządczych szeroko rozumianej kadry kierowniczej Uczelni.

Studia są realizowane na bazie międzynarodowego standardu MBA (Master of Business Administration), w oparciu o 28-letnie doświadczenie Szkoły Biznesu w prowadzeniu studiów Executive MBA i innych programów menedżerskich.

MBA jest na całym świecie najbardziej znanym standardem kształcenia menedżerów i kadry kierowniczej organizacji pozabiznesowych. Studia kładą nacisk na naukę praktycznych umiejętności, rozwiązywanie potencjalnych problemów, analizowanie bieżących trendów, a także na pracę nad rozwojem osobistym. Absolwent studiów MBA potrafi używać ustandaryzowanego na całym świecie języka pojęć biznesowych, odnaleźć się w międzynarodowym środowisku oraz skutecznie współpracować w zespole.

Program studiów dostosowany został do potrzeb kadry zarządzającej Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w zarządzaniu Politechniką. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców akademickich, praktyków biznesu oraz ekspertów w wybranych dziedzinach.

  


ADRESACI PROGRAMU

Program MBA PW jest skierowany do pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy pełnią funkcje kierownicze oraz zaangażowanych w procesy zarządcze i decyzyjne (tj.: pełnomocnicy rektora, dziekana, kanclerza, kwestor; przewodniczący komisji senackich, rektorskich, wydziałowych, dziekańskich), skierowanych odpowiednio przez rektora/dziekana/kanclerza/dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, za zgodą bezpośredniego przełożonego kandydata.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów został indywidualnie dostosowany do grupy docelowej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań w zarządzaniu Politechniką Warszawską (m.in. uwarunkowania uczelni publicznej vs. świat biznesu, praktyczne aspekty komercjalizacji technologii). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, praktyków biznesu oraz ekspertów w wybranych dziedzinach.

Studia obejmą w szczególności następujące obszary: otoczenie gospodarcze, marketing, rachunkowość, finanse, zarządzanie operacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, innowacyjność i przedsiębiorczość, strategia, przywództwo, współczesne wyzwania w zarządzaniu PW, program rozwoju osobistego.
Zobacz więcej

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

-Nowoczesnych trendów rozwoju wyższych uczelni technicznych
- Rozumienia otaczającej rzeczywistości ekonomicznej i jej wpływu na działanie Uczelni
-W jaki sposób zarządzać i efektywnie przewodzić zmianom organizacyjnym 
-Rozumienia wpływu nowoczesnych technologii i innowacyjności na zrównoważony rozwój organizacji
-Zasad i narzędzi współczesnego marketingu, które pozwalają skutecznie konkurować na rynkach globalnych 
-Przygotowania i zrozumienia analiz finansowych 
-Technik efektywnego zarządzania zespołami i ich rozwojem
-Podejmowania decyzji w niejednoznacznych i złożonych sytuacjach
-Identyfikować swoje zasoby i obszary rozwoju ważne w zarządzaniu ludźmi

 
 

Podczas realizacji studiów MBA istotnym elementem jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach. 

Stosujemy nowoczesne, interaktywne metody dydaktyczne, między innymi takie jak:  

  • studia przypadku (business case study)
  • warsztaty
  • webinaria
  • wykłady inspiracyjne
  • dyskusje grupowe i wymiana doświadczeń
  • symulacje i gry biznesowe
  • indywidualne testy diagnostyczne przeprowadzone metodą 360˚.

Zwieńczeniem studiów będzie projekt końcowy pozwalający na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i kompetencji poprzez przygotowanie wdrożenia w życie konkretnych rozwiązań. Projekt powinien dotyczyć propozycji usprawnień czy też rozwiązań innowacyjnych w funkcjonowaniu PW.

 

WYKŁADOWCY PROGRAMU

Zajęcia MBA PW Warsaw Spire


Wykładowcy MBA PW  to najwyższej klasy specjaliści, wykładowcy renomowanych polskich i zagranicznych uczelni oraz praktycy z międzynarodowych firm.

Zobacz listę wykładowców

 

 

 

DYPLOM


Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom MBA Politechniki Warszawskiej oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunki ukończenia Studiów:
1)      Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów
2)      Uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu końcowego
3)      Udział w min. 80% zajęć.
  

 SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Start zajęć: koniec lutego 2021
Liczba i częstotliwość zjazdów: 25 zjazdów, dwa razy w miesiącu
Język wykładowy: język polski (do 10% zajęć w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym)

Liczba godzin zajęć:

350h akademickich + 50h projekt końcowy 

Godziny zajęć:

piątek,:
sobota:
9:00 - 16:15
9:00 - 16:15 lub 9:00 - 14:30

Lokalizacja:

Zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ul. Rektorskiej 4, w Gmachu Szkoły Biznesu PW, przy ul. Koszykowej 79 w Warszawie lub w trybie on-line

 zobacz terminy spotkań

 

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną i duże prawdopodobieństwo prowadzenia zajęć w pierwszym semestrze w trybie zdalnym, uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia sobie sprzętu do realizacji tego typu zajęć (komputer, kamera internetowa, mikrofon).  ZASADY REKRUTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA

  Spełnienie łącznie następujących warunków:

1)      ukończone studia wyższe,
2)      umowa o pracę w PW na czas trwania studiów,
3)      wypełnienie zgłoszenia do udziału w studiach MBA, rejestracja poprzez moduł Rekrutacja on-line dostępny na stronie www Szkoły Biznesu,
4)      dostarczenie:
a)       listu motywacyjnego opisującego powody ubiegania się o przyjęcie na Studia oraz przydatność kandydata dla PW w perspektywie ok. 10 lat, w szczególności w kontekście wyzwań przed jakimi znajduje się Uczelnia (max. jedna strona),
b)      rekomendacji do udziału w Studiach podpisanej przez odpowiednio rektora /dziekana /kanclerza /dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, za zgodą bezpośredniego przełożonego kandydata (uszczegółowienie we wzorze dokumentu) - wzór rekomendacji
5)      pomyślne przejście procedury rekrutacji.

 

Logo Politechnika Fundusz Europejski

 

 

 


Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×