Logowanie dla studentów


 Kontakt

Klara Lau

tel. 22 234 70 85
klara.lau@biznes.edu.pl

 

Aplikuj teraz

Zadaj pytanie

Zamów broszurę

Program studium

Blok 1

Ewolucja systemu ochrony zdrowia 

 • Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
 • System finansowania opieki zdrowotnej
 • Stan zdrowia ludności a popyt na usługi zdrowotne oraz leki
 • E-zdrowie
 • Telemedycyna
 • Medycyna spersonalizowana
 • Zasady budowy koszyka i taryfikacji świadczeń
 • Zintegrowane systemy informatyczne w medycynie NEW!

Czego się nauczysz?

 • Uzyskasz wiedzę na temat struktury i funkcji polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz źródeł jego finansowania
 • Zrozumiesz rolę interesariuszy w systemie
 • Posiądziesz znajomość pakietu ustaw zdrowotnych oraz ustawy refundacyjnej, wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami
 • Poznasz zagrożenia i korzyści wynikające z wprowadzenia pakietu ustaw zdrowotnych
 • Zrozumiesz rolę i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych

Blok 2

Uwarunkowania prawne rynku farmaceutycznego

 • Prawo Farmaceutyczne
 • Ustawa o refundacji
 • Ustawa o świadczeniach
 • Procedury dopuszczania do obrotu leków w Unii Europejskiej   
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
 • Zasady rejestracji leków w Polsce
 • Dopuszczanie do obrotu leków generycznych, znaczenie dla przemysłu krajowego  
 • Zapewnienie jakości produktów leczniczych (GMP, GLP, GCP)  
 • Inne wybrane zagadnienia ustaw o: nieuczciwej konkurencji, ochronie własności przemysłowej i danych osobowych, podatku od osób prawnych i fizycznych 
 • Leki biologiczne i biopodobne, know-how, aspekty prawne i ekonomiczne

Czego się nauczysz?

 • Zyskasz umiejętność czytania aktów prawnych z dziedziny farmacji
 • Pozyskasz znajomość ustawy Prawo Farmaceutyczne wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami
 • Poznasz procedury dopuszczania leków do obrotu
 • Zrozumiesz nowe zasady nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Unii Europejskiej

Blok 3

Efektywność w systemie ochrony zdrowia  NEW!

 • Sposoby podnoszenia efektywności działań w systemie ochrony zdrowia
 • Innowacyjność przemysłu farmaceutycznego  
 • Struktury zarządzania firmami farmaceutycznymi  
 • Zasady prowadzenia badań klinicznych 
 • Komunikacja i PR w systemie ochrony zdrowia NEW!
 • Podstawy finansów
 • Zarządzanie innowacjami w przemyśle farmaceutycznym
 • Specyfika polskiego przemysłu farmaceutycznego
 • Ewolucja  łańcucha dystrybucji środków farmaceutycznych  
 • Gospodarka lekami w szpitalach: • struktura • legislacja • zarządzenia NFZ • powiązanie z realizacją badań    klinicznych •  audyt prawidłowości realizacji gospodarki lekami w szpitalu 

Czego się nauczysz?

 • Zrozumiesz znaczenie  etyki w biznesie i zarządzaniu,
 • Efektywnej komunikacji
 • Poznasz też  zasady organizacji rynku farmaceutycznego w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego produktów leczniczych  
 • Zrozumiesz struktury gospodarki lekami w szpitalach  
 • Zdobędziesz wiedzę na temat powiązań gospodarki lekami w szpitalach z realizacją świadczeń i badań klinicznych   

Blok 4

Farmakoekonomika i instrumenty podziału ryzyka

 • Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM)  
 • Podstawy farmakoekonomiki, jej rola i miejsce w naukach medycznych i ekonomicznych  
 • Rodzaje, identyfikacja i pomiar kosztów w ochronie zdrowia  
 • Typy i rodzaje badań farmakoekonomicznych  
 • Ocena technologii medycznych nielekowych   
 • Farmakoekonomika w praktyce - warsztaty (case studies)  
 • Wytyczne prowadzenia analiz farmakoekonomicznych, zastosowanie farmakoekonomiki w refundacji  
 • Instrumenty dzielenia ryzyka o typie finansowym oraz oparte o wyniki zdrowotne NEW!

Czego się nauczysz?

 • Poznasz znaczenie oraz typy ocen ekonomicznych w sektorze ochrony zdrowia  
 • Pozyskasz umiejętność identyfikacji, grupowania i obliczania kosztów w analizach farmakoekonomicznych  
 • Poznasz podstawowe zasady Evidence – Based Medicine wraz z metodami pomiaru efektów leczenia 
 • Pozyskasz praktyczną umiejętność projektowania analizy farmakoekonomicznej  
 • Poznasz zasady oceny publikacji z zakresu ekonomiki zdrowia i nauczysz się dokonywania takiej oceny   

Blok 5

Ocena Technologii Medycznych (HTA)

 • Wstęp do HTA, w tym przegląd sposobów wykorzystania HTA w Polsce i na świecie
 • Europejska sieć HTA: EUnet-HTA, narzędzia współpracy międzynarodowej, dyrektywa o opiece transgranicznej
 • Wyszukiwanie w bazach publikacji medycznych – przegląd systematyczny 
 • Metaanaliza wyników przeglądu systematycznego  
 • Analizy ekonomiczne (model Markowa, drzewo decyzyjne)  
 • Sposoby wykonywania analizy wpływu na budżet (perspektywa, scenariusze – podstawowy, optymistyczny, pesymistyczny, analiza wrażliwości)   

Czego się nauczysz?

 • Posiądziesz wiedzę na temat roli oceny technologii medycznych we współczesnych systemach opieki zdrowotnej, w tym na temat przyszłej współpracy w zakresie HTA w Europie  
 • Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat sposobu wykonania: • analizy klinicznej • analizy ekonomicznej • analizy wpływu na budżet  
 • Pozyskasz umiejętność przeszukiwania baz informacji medycznej w celu uzyskania danych do analiz
 • Zdobędziesz umiejętność wyszukania wykonanych przeglądów systematycznych i analiz ekonomicznych, porównania ich wyników, wyciągania wniosków

Seminarium dyplomowe

 • Przygotowanie do napisania pracy z zakresu tematyki poruszanej w Studium
 • Pogłębione studia literaturowe w najbardziej interesującej słuchaczy dziedzinie
 • Indywidualne konsultacje z wykładowcami i ekspertami

Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×