Logowanie dla studentówWykorzystaj potencjał sztucznej inteligencji w biznesie


dr hab. Andrzej Wodecki

Od wielu lat zajmuję się sztuczną inteligencją, w szczególności potencjałem jej wykorzystania w biznesie. Obserwuję też rosnące zainteresowanie tą tematyką wśród menedżerów, stymulowane doniesieniami medialnymi, trendami w branży czy coraz szerszymi możliwościami finansowania takich projektów. Wielu zaprzyjaźnionych menedżerów pyta mnie „Od czego zacząć? Obawia się zaawansowanych technologii i wszelkich ryzyk z tym związanych. Moja odpowiedź jest zawsze taka sama „Zacznij od dobrego pomysłu, a potem pozwól go zrealizować fachowcom”. Nasz program jest rozwinięciem tej odpowiedzi. Szczególny nacisk kładziemy na precyzyjną analizę wpływu różnych technologii na biznes oraz realnych możliwości ich wdrożenia w danej organizacji.

Aplikuj teraz

Zadaj pytanie

Zamów broszurę

Trwa rekrutacja! >>> aplikuj!

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kursu?
Zapisz się na spotkanie informacyjne on-line!
9 września, godz. 17:00
>>> zarejestruj się

Sztuczna Inteligencja w Biznesie

Sztuczna Inteligencja w Biznesie  to interaktywny kurs w formule on-line,.

Podstawowym celem modułu jest przygotowanie menedżerów do sformułowania uzasadnienia biznesowego projektu wykorzystującego sztuczną inteligencję w swojej organizacji. Uczestnik pozna podstawy uczenia maszynowego, scenariusze wykorzystania SI w biznesie, możliwe koszty i korzyści takich przedsięwzięć oraz praktyczne aspekty ich wdrożeń. Nauczy się też projektować strategię wdrożenia takiego rozwiązania oraz prezentować je kluczowym beneficjentom.

Adresaci kursu:

- Menedżerowie wyższego szczebla zainteresowani identyfikacją potencjału SI w podnoszeniu przewag konkurencyjnych oraz wpływ tych technologii na zachowania konsumentów oraz rynki

- Menedżerowie średniego szczebla zainteresowani opracowaniem uzasadnień biznesowych dla projektów wykorzystujących uczenie maszynowe i SI oraz praktycznymi aspektami wdrożeń takich przedsięwzięć

- Specjaliści zainteresowanie wykorzystaniem sztucznej inteligencji w usprawnieniu kluczowych procesów biznesowych.

 

    

Co nas wyróżnia?

- Wiedza na temat wyszukiwania interesujących pomysłów na wykorzystanie uczenia maszynowego/Si do usprawnienia danego obszaru funkcyjnego w organizacji działającej w wybranej branży 

- Identyfikacja typów uczenia maszynowego dla wybranego problemu biznesowego oraz rekomendacji odpowiedniej klasy algorytmów

- Ocena jakości dostępnych w organizacji danych korzystając z metody 5V (Volume, Velocity, Variety, Veracity i Value)

- Projektowanie wysokopoziomowej architektury rozwiązania wykorzystującego SI, uwzględniając warstwę danych, ich przetwarzania (wraz ze wskazaniem odpowiednich algorytmów uczenia maszynowego) i interakcji z użytkownikiem końcowym.

- Ocena wpływu, jaki może wywrzeć wdrożenie Ai na sposoby wykonywania pracy, procesy, organizacje i klientów.

- Formułowanie uzasadnień biznesowych dla wdrożenia rozwiązania wykorzystującego sztuczną inteligencję, w szczególności opisywanie problemów, rekomendacje ich rozwiązań, ocena możliwych korzyści biznesowych, określenie metod pomiarów sukcesu przedsięwzięcia (zarówno efektywności działania algorytmów biznesowych, jak i miar biznesowych) oraz ocena kosztów i możliwe czynniki ryzyka projektu

- Wybór metodyki oraz opracowanie planu projektu wdrożenia takiego przedsięwzięcia, uwzględniającego kluczowe inicjatywy, pożądane zasoby wraz ze strategią ich pozyskania, plan zarządzania ryzykiem oraz plan szkoleń dla kluczowych uczestników procesu.

 

Czego się nauczysz?

- Najważniejsze metody uczenia maszynowego, takie jak nauczanie nadzorowane, nienadzorowane i nauczanie ze wzmocnieniem.

- Najważniejsze klasy problemów, jakie można obecnie rozwiązywać wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji

- Kluczowe czynniki sukcesu wdrożeń projektów wykorzystujących SI, w szczególności rolę danych nauczających, metody oceny jakości różnych algorytmów, profile kompetencyjne osób zaangażowanych w projekt oraz kwestie etyczne.

- Wartość, jaką mogą dostarczyć systemy inteligentne w rozmaitych obszarach funkcyjnych organizacji oraz różnych branżach oraz wpływ, jaki mogą wywierać takie rozwiązania na ludzi, organizacje i rynki. 

- Metody wyszukiwania i formułowania optymalnych uzasadnień biznesowych dla projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję.

- Pomoc w zbudowaniu intuicji działania uczenia maszynowego (celem kursu jednak NIE jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego tworzenia takich modeli)

- Inspiracja dla dalszego rozwoju w obszarze Data Science, wskazanie możliwych ścieżek rozwoju (niemniej jednak NIE aspirujemy tu do przekazania „twardych” umiejętności z DataScience: głównym celem szkolenia jest rozwój umiejętności tworzenia uzasadnień biznesowych dla takich rozwiązań)


Szczegóły organizacyjne:

Start zajęć: 4 października 2021

>>> sprawdź terminy zjazdów

Czas trwania kursu: 2 miesiące (sesje raz w tygodniu - 8 tygodni po 4h)

Godziny zajęć: poniedziałki, godz. 17.00 – 20.00 (4 x 45 min)

Ramowy program:

Moduł 1 (4h):
Praktyczne wprowadzenie do uczenia maszynowego 

Moduł 2 (4h):
Algorytmy i modele sztucznej inteligencji

Moduł 3 (4h):
Klasyfikacja, segmentacja i regresja w praktyce. Ewaluacja modeli

Moduł 4 (4h):
Zastosowania SI w biznesie: technologie 

Moduł 5 (4h):
Zastosowania SI w biznesie: branże

Moduł 6 (4h):
Dane, środowiska i architektury rozwiązań SI

Moduł 7 (4h):
Uzasadnienie biznesowe, strategia wdrożenia i prezentacja dla Zarządu 

Moduł 8 (4h):
Praktyczne aspekty wdrożeń projektów AI. Trendy rozwoju.

Zaliczeniem kursu będzie prezentacja PPT z uzasadnieniem biznesowym dla wdrożenia sztucznej inteligencji w wybranej organizacji. Wyróżnione zostaną opracowania uzupełniające tę prezentację o dokument (MS Word) z uzasadnieniem biznesowym i strategią wdrożenia. Sugerowane szablony prezentacji i dokumentu strategicznego zostaną przedstawione na zajęciach.

 

Opłata:

Opłata za udział w kursie Sztuczna Inteligencja w Biznesie wynosi 2 500 zł.

Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego harmonogramu płatności.

Aplikuj teraz i skorzystaj ze zniżki Early Bird -10%! Oferta ważna tylko do 17 września 2021!

  • cena po zniżce: 2 250 zł
  • cena regularna: 2 500 zł

Warunkiem otrzymania zniżki jest wypełnienie wniosku w terminie oraz wpłata w okresie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o przyjęciu na kurs.

 

Prowadzący kursu:


dr hab. Andrzej Wodecki

Wykładowca programów MBA Szkoły Biznesu PW, Opiekun Merytoryczny studiów MBA Digital Transformation, Specjalizuje się w systemach informacyjnych, biznesie elektronicznym, e-learning‘u, zarządzaniu innowacjami. >>> więcej informacji


 

Kontakt:

 Joanna Kowalczyk:
 joanna.kowalczyk@biznes.edu.pl

  


Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×